REGLER FOR 
SKATTEFRIE FIRMAGAVER 

Er du i tvil om når en gave er skattefri eller ikke? Her får du en kjapp gjennomgang av grenseverdiene som finnes for firmagaver til ulike anledninger.

Det kan være vanskelig å få styr på reglene for skattefrie firmagaver, men det er lurt å bruke litt tid på å få oversikten. Det kan nemlig spare deg for store kostnader i lengden.

GAVER I ANSETTELSESFORHOLD
Det er gavens pengemessige verdi som avgjør om den er skattepliktig eller ikke. Alle gaver under 1.000 kroner er i utgangspunktet skattefrie.

Gaven må være en gjenstand og ikke et pengebeløp. Det kan imidlertid være et gavekort utstedt av en registrert bedrift.

Gaver av «bagatellmessig verdi» kan også gis skattefritt. Det kan for eksempel være blomster, sjokolade eller kake. 

SKATTEFRIE GAVER VED JUBILEUM, PENSJON OG ANDRE ANLEDNINGER
I tillegg til beløpsgrensen på 1.000 kroner, finnes det en rekke anledninger der beløpsgrensen er justert opp. Her kan du se reglene for maksbeløp for skattefrie gaver som kan gis internt i bedriften:

• Ved 25, 40, 50 eller 60 års tjeneste i bedriften: 8.000,-

• Den ansatte gifter seg: 3.000,-

• Den ansatte fyller 50, 60, 75 eller 80 år: 3.000,-

• Den ansatte slutter etter minst 10 år: 3.000,-

• Den ansatte går av med pensjon3.000,-

• Forslag til forbedring i firmaet: 2.500,- per år.

• Uten anledning: 1.000,-

• Virksomheten har bestått i 50, 100, 150 osv. år: 4.500,-

• Virksomheten har bestått i 25, 75, 125 osv. år: 3.000,-