Polentur 10. klasse

For å skape tilhørighet og synlighet på reisen vår i høstferien, til Polen og Tyskland, har vi fått laget en turgenser.

Genseren blir gratis for deltakerne, takket være hyggelige sponsorer!

Elevene skal i tillegg til å velge størrelse også velge blant fire ulike farger. 

Reiselederne, de voksne, skal også velge størrelse men har kun ett fargevalg, den klare blå. Dette for at vi vil at det skal være tydelig hvem som er reiseledere i følget. 

Genseren blir ikke delt ut før avreisedagen så derfor er det viktig at dere velger størrelse som vil passe i oktober. Se målskjema om du trenger veiledning.

Frist for bestilling er 1. mai.

Navn Elev *
Navn Elev
Polengensere_color2.jpg

Reiseleder

Navn Reiseleder *
Navn Reiseleder
Polengensere_color_mal.jpg